College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Aanvraagtypen Biociden

Aanvragen kunnen ingediend worden onder de Biocidenverordening of onder overgangsrecht. Leidend is de status van de werkzame stof(fen) in het product waarvoor toelating aangevraagd wordt. Indien alle werkzame stof(fen) voor het relevante producttype (PT) op de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen staan, of voorkomen op Annex I van de Verordening, valt de aanvraag voor uw product onder de Verordening. De verordening geldt ook voor biociden met een nieuwe werkzame stof of met werkzame stoffen waarvoor voor de relevante PT's eerder een niet-plaatsingsbesluit is afgegeven. Voor biociden met werkzame stoffen die voor het relevante producttype nog in het Europese reviewprogramma zitten, geldt overgangsrecht. Met behulp van de beslisboom kunt u bepalen welke wetgeving voor uw aanvraag relevant is.

Toelating of verlenging onder de Biocidenverordening

Om een toelating of verlenging van een toelating voor een biocide onder de Biocidenverordening te verkrijgen, kunt kiezen uit de volgende aanvraagtypen:

Toelatingen onder het overgangsrecht

Voor biociden die een of meer bestaande werkzame stoffen bevatten die voor de relevante producttypen beoordeeld worden in Europese reviewprogramma, geldt het overgangsrecht.

Om een toelating of verlenging van een toelating voor een biocide onder het overgangsrecht te verkrijgen, kunt kiezen uit de volgende aanvraagtypen:

Overige aanvraagtypen onder overgangsrecht:

Om een toelating onder het overgangsrecht om te zetten naar een toelating onder Biocidenverordening kiest u voor het volgende aanvraagtype: