College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Intake fase

De intakefase dient als een soort filter om tot kwalitatief goede dossiers te komen die soepel door het aanvraagproces kunnen lopen en om u de kans te geven fouten te herstellen. Na de intakefase heeft het Ctgb vastgesteld

  • Of het dossier van voldoende kwaliteit is en alle elementen bevat die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen.
  • Aan de hand van welke wetten en regelgeving de aanvraag wordt beoordeeld.
  • De inschatting voor de doorlooptijd en de bewerkingstijd.
  • Het bedrag voor de beoordelingskosten (indien van toepassing).

Het Ctgb biedt een instrument aan om een kwalitatief goed dossier samen te stellen. Dit kunt u gebruiken om de kwaliteit van het dossier te verbeteren en daarmee de slagingskans van uw aanvraag te vergroten. Voor het beantwoorden van vragen die u heeft als u aan de opbouw van uw dossier begint, kunt u een request for meeting (RFM) doen bij het Ctgb. Ook indien het dossier vrijwel compleet is kunt u een request for meeting doen bij het Ctgb.

De intakefase start zodra u uw dossier heeft ingediend en de aanvraagkosten heeft voldaan. U bent als aanvrager verantwoordelijk voor uw dossier. Het is dus belangrijk om goed de instructies van het aanvraagformulier op te volgen en raadzaam eventuele adviezen die u tijdens een RFM heeft gekregen mee te nemen. De aanvragen voor biociden onder de verordening moeten via R4BP worden ingediend, de aanvragen voor biociden overgangsrecht en gewasbeschermingsmiddelen en stoffen dienen digitaal bij het Ctgb te worden aangeleverd. Het streven is om binnen 10 weken het intake proces te doorlopen.

Intake biocide

Tijdens de intake voor een biocideaanvraag wordt aan de hand van de aandachtspuntenlijst per aspect bekeken of de aanvraag van voldoende kwaliteit is en alle elementen bevat die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. De aanvragen voor biociden moeten onder de verordening via R4BP worden ingediend, de aanvragen voor biociden overgangsrecht en gewasbeschermingsmiddelen en stoffen dienen digitaal bij het Ctgb te worden aangeleverd.

Er dient te worden opgemerkt dat de aandachtspuntenlijst niet uitputtend is. Ook bij aanvragen die aan alle aandachtspunten voldoen kan extra informatie nodig zijn voor de beoordeling.

De aandachtspuntenlijst voor de aanvraag van een gewasbeschermingsmiddel leest u hier.