College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Biocidenonderwerpen

Op deze pagina treft u onderwerpen die gerelateerd zijn aan biociden. Per onderwerp kunt u kiezen voor meer informatie door te klikken op 'lees meer over dit onderwerp'.

Toelatinghouders van rodenticiden

De goedkeuring van de werkzame stoffen difethialon en difenacoum verstrijkt medio 2015. Met het verstrijken van goedkeuring van werkzame stoffen, vervalt ook de goedkeuring voor middelen op basis van deze werkzame stoffen.
Lees
meer over dit onderwerp.

Treated articles

Treated articles zijn stoffen, mengsels of voorwerpen die met een biocide zijn behandeld of waarin doelbewust een biocide is verwerkt. Sommige behandelde voorwerpen worden aangemerkt als biocide. Lees meer over dit onderwerp.

Biocidenfamilie

Al onder de Biocidenrichtlijn was het mogelijk meerdere producten in een keer toe te laten, onder het begrip ’kaderformulering’. De verordening gebruikt hiervoor het begrip biocidenfamilie.
Lees
meer over dit onderwerp.

Gedifferentieerd handhavingsbeleid

In het kader van het gedifferentieerd handhavingsbeleid is een procedure opgezet om aanvragen voor toelating van biociden zonder toelating te beoordelen en af te handelen. De laatste fase van dit traject loopt tot september 2014.
Lees meer over dit onderwerp.