College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Treated articles

Treated articles (oftewel behandelde voorwerpen) zijn stoffen, mengsels of voorwerpen die met een biocide zijn behandeld of waarin doelbewust een biocide is verwerkt (bijvoorbeeld geïmpregneerd hout, een blijk verf waarin een conserveringsmiddel is verwerkt, antigeur sokken, bacterie werende vloerbedekking, enzovoort). Behandelde voorwerpen wier primaire werking een biocidale werking is worden aangemerkt als biocide.

Behandelde voorwerpen worden sinds 1 september 2013 gereguleerd. Er is een Europese 'Note voor Guidance' beschikbaar via de ECHA website waarin veel informatie staat over de wijze waarop behandelde voorwerpen gereguleerd zullen worden.

Een belangrijk punt is dat al direct per 1 september 2013 speelt is dat behandelde voorwerpen passend moeten worden geëtiketteerd.

Indien de fabrikant van het behandelde voorwerp een claim die verband houdt met de biocidale eigenschappen aan het artikel meegeeft of indien in verband met gevaar voor mens of milieu aanwijzingen of waarschuwingen voor het gebruik moeten worden aangegeven bestaat er een etiketteringverplichting.

Voor behandelde voorwerpen die op 1 september 2013 op de markt waren geldt een overgangsperiode.

Indien u zich afvraagt of een behandeld voorwerp een biocide dan wel een behandeld voorwerp is, kunt u deze vraag aan de servicedesk van het Ctgb voorleggen. Voor andere vragen en informatie over behandelde voorwerpen raadpleeg de site van behandelde voorwerpen helpdesk van het RIVM.