College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De Europese verordeningen worden verder uitgewerkt in zogenoemde guidance' documenten; richtsnoeren in het Nederlands.Deze worden door verschillende stakeholders samen ontwikkeld; van overheid tot industrie.

Het doel van deze documenten is om de implementatie van de regelgeving rondom biociden te ondersteunen door te beschrijven hoe het beste met deze plichten kan worden omgegaan binnen specifieke kaders. 

De guidance documenten kunnen (wetenschappelijk) inhoudelijke, beleidsmatige, juridisch en / of procedurele
van aard zijn. Het Ctgb speelt bij de ontwikkeling van dergelijke guidance documenten soms de rol van ontwikkelaar, commentator. In de Evaluation Manuals van het Ctgb wordt ook gerefereerd naar achterliggende guidance documenten.

Harmonisatie van het toetsingskader voor werkzaamheid van desinfectiemiddelen in PT01 tot 04

Het Ctgb heeft besloten om de EU inhoudelijke guidance voor werkzaamheid van desinfectiemiddelen in producttypen PT01 t/m PT04 te volgen zodra deze inwerking treedt (in eerste kwartaal van 2016).
Dit geldt voor aanvragen onder de BPR en onder overgangsrecht.

Lees hier verder over de belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor lopende aanvragen.

EHCA structuur guidance documents

De guidance documenten vallen sinds 2013 onder de hoede van European Chemicals Agency (ECHA). ECHA is bezig om hiervoor een nieuwe structuur te ontwikkelen (zie afbeelding hieronder). Er zal een duidelijke scheiding gemaakt worden tussen onderwerpen rondom de werkzame stoffen en de product typen en tussen de procedurele en technische inhoud.