College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Status werkzame stoffen

De status van de werkzame stoffen kan vanaf 1 september 2013 als volgt zijn:

  1. De werkzame stoffen in uw middel zijn allemaal opgenomen in de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen van de Biocidenverordening voor het juiste producttype: aanvragen moeten voldoen aan de eisen zoals neergelegd in de Biocidenverordening.
  2. De werkzame stoffen zijn opgenomen in de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen, maar niet voor het juiste producttype (PT). Voorbeeld: als de werkzame stof opgenomen is voor gebruik als een houtverduurzamingsmiddel (PT8) en u wilt een toelating verkrijgen voor een anti-fouling middel (PT21) met deze werkzame stof, dan is de verordening nog niet van toepassing. Er geldt NL overgangsrecht totdat de werkzame stof opgenomen is in de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen voor PT21. In dit geval dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven onder het kopje ‘Een aanvraag onder NL overgangsrecht’;
  3. De werkzame stoffen in uw middel zijn niet allemaal geplaatst op de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen van de Biocidenverordening: 1a) de werkzame stof is in het Europese review programma opgenomen maar de beoordeling van de stof is nog niet afgerond. In dit geval is het Nederlandse overgangsrecht van toepassing en hiervoor dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven onder het kopje ‘Een aanvraag onder NL overgangsrecht’. 1b) de werkzame stof is niet in het Europese review programma opgenomen. U kunt niet zonder meer een aanvraag indienen voor toelating van dit middel. Eerst dient een dossier voor de werkzame stof te worden ingediend.
    Wij raden u aan om contact op te nemen met de accountmanagers bij het Ctgb.
  4. De werkzame stof(fen) staat op Annex I van de Biocidenverordening (let op: Annex I van de Verordening bevat een lijst met laag-risico werkzame stoffen en moet dus niet verward worden met de voormalige Annex I van de Richtlijn). In dit geval kunt u vanaf 1 september 2013 een aanvraag indienen voor een vereenvoudigde toelating.