College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Waar vind ik de lijst van biocide werkzame stof dossiers die in het review programma opgenomen zijn?

U kunt hiervoor de lijst van actieve stoffen en leveranciers raadplegen. Deze lijst bevat alle werkzame stofdossier die zijn ingediend. U herkent de review programma dossiers aan de toevoeging "RP participant".

Controleert u de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen om na te gaan of het dossier voor de actieve stof/producttype combinatie waarin u geïnteresseerd bent inmiddels tot een goedkeuring heeft geleid.

Voortgang van de besluitvorming met betrekking tot een dossier kunt u volgen op de pagina over Biocidal Product Committee opinions on active substance approval.

Terug naar overzicht

Was dit antwoord nuttig?
Uw feedback met betrekking tot het antwoord.