College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Waar melden gezondheidseffecten van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen ?

Wanneer toepassers van bestrijdingsmiddelen effecten op hun gezondheid bemerken worden zij geadviseerd om dit te melden bij een arts. De arts kan deze informatie doorgeven aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Terug naar overzicht

Was dit antwoord nuttig?
Uw feedback met betrekking tot het antwoord.