College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Wanneer is een middel een biocide?

De Biocidenverordening 528/2012 stelt dat onder biociden wordt verstaan: 'alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, uit een of meer werkzame stoffen bestaan (...) met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden'. Ook in situ gegenereerde biociden vallen onder de werkingssfeer van de Biocidenverordening.

Met werkzame stoffen wordt bedoeld: 'een stof of micro-organisme met een werking op of tegen schadelijke organismen'.

Ook behandelde voorwerpen waarvan de primaire werking een biocidale werking is, worden beschouwd als biociden. 
 

Terug naar overzicht

Was dit antwoord nuttig?
Uw feedback met betrekking tot het antwoord.