College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Kan het Ctgb een toelating die via een wederzijdse erkenning is ontvangen ook weigeren?

Ja, dat kan op basis van art.36 lid 3, 41 lid 1, art 44 van 1107/2009/EG en artikelen 11 en 12 Richtlijn 2009/128/EG.

Terug naar overzicht

Was dit antwoord nuttig?
Uw feedback met betrekking tot het antwoord.