College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Wat is een pre submission meeting (PSM)?

Een pre submission meeting (PSM) is een overleg met een projectleider en een aantal experts dat het Ctgb op verzoek van de aanvrager kan organiseren voorafgaand aan de indiening van een dossier. Voorlopig is een PSM alleen aan te vragen voor een dossier voor toelating van een gewasbeschermingsmiddel. In een PSM wordt advies gegeven aan de aanvrager op procedureel en inhoudelijk gebied, waardoor het dossier een zodanige kwaliteit krijgt dat het na indiening zo soepel mogelijk door het beoordelingsproces loopt.
Een PSM is niet bedoeld voor vragen over lopende aanvragen. Verzoeken om dergelijke overleggen kunt u richten aan de projectleider van uw lopende aanvraag tijdens het aanvraagproces.
De kosten van een PSM worden vermeld in het Tarievenbesluit.

Terug naar overzicht

Was dit antwoord nuttig?
Uw feedback met betrekking tot het antwoord.