College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Aanmeldformulier RFM biociden en werkzame stoffen

Request for meeting kunt u gebruiken om de kwaliteit van het dossier te verbeteren en daarmee de slagingskans van uw aanvraag te vergroten.

Voor het beantwoorden van vragen die u heeft als u aan de opbouw van uw dossier begint, kunt u een request for meeting aanvragen. Maar ook indien het dossier vrijwel compleet is en u nog vragen heeft kunt u een request for meeting aanvragen. Het Ctgb voert echter geen beoordelingen van dossiers of delen van dossiers uit in het pre-aanvraag traject.

Meer informatie over veel voorkomende problemen in aanvraagdossiers zie : Aandachtspuntenlijst

De ondersteuning die wij bieden is bedoeld om oplossingen voor problemen te identificeren die niet al door guidance of wetgeving worden opgelost. We verwachten van de aanvrager deskundigheid en dat deze mogelijke oplossingen voorbereidt voor problemen die door guidance en wetgeving niet worden opgelost.

Een request for meeting is niet bedoeld om vragen en discussies te behandelen die vereisen dat onze experts een dossier of de oplossingen die u heeft voorbereid bestuderen om mogelijke fouten of problemen op te sporen.

Het type vragen die wij verwachten te behandelen tijdens deze meetings zijn speldeprik vragen die specifieke problemen adresseren die u heeft ontdekt tijdens de voorbereiding van uw dossier. En wij nodigen u uit om te beschrijven waarom u denkt dat het probleem niet volledig opgelost is ondanks de oplossing die u heeft voorbereid.

Het Ctgb reserveert een uur per expert voor de voorbereiding van een meeting. Het is zodoende niet mogelijk voor onze experts om veel documenten door te nemen ter voorbereiding van de bijeenkomst. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.

Ctgb accommodeert in principe 1 RFM per toekomstige aanvraag. Indien mogelijk zullen uw vragen per email worden beantwoord.

Geeft u aan ons door aan welke specialismen u een vraag heeft.
 • Projectleider (procedureel)
 • Fysisch-chemische eigenschappen en analytische methoden
 • Humane Toxicologie
 • Fate en gedrag in het milieu en ecotoxicologie
 • Werkzaamheid

De volgende informatie willen wij van u ontvangen bij uw aanvraag voor een RFM:

 • een gedetailleerde, gespecificeerde lijst van de vragen die u in de meeting wilt stellen (per specialisme).
 • specifieke aspecten van het dossier die u wilt bespreken (e.g. specifieke studies, of delen van risico beoordelingen). Stuurt u ons een beschrijving van deze specifieke of algemene onderwerpen.
 • voor BP of BPF een concept SPC of een duidelijke omschrijving van de intended uses

De volgende informatie moet ontvangen zijn door het Ctgb op zijn laatst 3 weken voordat de bijeenkomst plaatsvindt.

 • een gedetailleerde agenda voor de bijeenkomst,
 • de namen van de deelnemers,
 • de namen en mailadressen van deelnemers die via teleconference willen deelnemen
 • uw presentatie (indien beschikbaar)
Graag uw aandacht voor het tijdig opsturen van bovenstaande informatie. Het niet tijdig aanleveren ervan zal er toe leiden dat de meeting wordt verplaatst naar een latere datum.

De kosten van de meeting worden berekend door nacalculatie. Voor meer informatie over onze tarieven verwijzen wij u naar onze pagina over Tarieven. Bij tussentijdse annulering zullen de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Onderstaande aanmeldformulier is bestemd voor aanmelden van een Request for meeting (RFM) voor biociden en biocide actieve stoffen .Vul hier uw mailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.
Ik heb vragen voor de volgende experts:
Vul hier uw vraag en/of aandachtspunt in.
Deelname- en betalingsvoorwaarden