College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Aanmeldformulier RFM gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen

Voor het beantwoorden van vragen die u heeft als u aan de opbouw van uw dossier begint, kunt u een request for meeting (RFM) doen.

Het Ctgb voert geen beoordelingen uit van dossiers of delen van dossiers in de pre-aanvraagfase.

Geeft u aan voor welke expertises u een vraag heeft:
 • Projectleider (procedureel)
 • Fysisch-chemische eigenschappen en analytische methoden
 • Humane Toxicologie
 • Residuen
 • Fate en gedrag in het milieu
 • Ecotoxicologie
 • Werkzaamheid

De volgende informatie moet door Ctgb worden ontvangen bij uw aanvraag voor een RFM:

 • een gedetailleerde, gespecificeerde lijst van de vragen die u in de meeting wilt stellen (per specialisme),
 • specifieke aspecten van het dossier die u wilt bespreken (e.g. specifieke studies, of delen van risico beoordelingen). Stuurt u ons een beschrijving van deze specifieke of algemene onderwerpen,

De volgende informatie moet ontvangen zijn door het Ctgb op zijn laatst 3 weken voordat de bijeenkomst plaatsvindt.

 • de namen van de deelnemers,
 • de namen en mailadressen van deelnemers die via teleconference willen deelnemen,
 • een gedetailleerde agenda voor de bijeenkomst,
 • uw presentatie (indien beschikbaar)

Graag uw aandacht voor het tijdig opsturen van bovenstaande informatie. Het niet tijdig aanleveren ervan zal er toe leiden dat de meeting wordt verplaatst naar een latere datum.

De kosten van de meeting worden berekend door nacalculatie. Voor meer informatie over onze tarieven verwijzen wij naar de pagina Tarieven. Bij tussentijdse annulering zullen de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Onderstaande aanmeldformulier is bestemd voor aanmelden van een Request for meeting (RFM) voor gewasbeschermingsmiddelen of werkzame stoffen voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen
Vul hier uw adres in.
Vul hier de postcode in.
Vul hier de woon- / vestigingsplaats in.
Vul hier uw mailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.
Ik heb vragen voor de volgende experts:


Vul hier uw vraag en/of aandachtspunt in.
Deelname- en betalingsvoorwaarden