College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Aanvraag stoffen (overig)

Dit betreft de aanvraag van formuleringshulpstoffen, beschermstoffen en synergisten, toevoegingsstoffen. De beoordeling van deze stoffen onder de Verordening is nog niet volledig vastgesteld.

Formuleringshulpstoffen

Een Guidance Document voor ‘unacceptable co-formulants’ (art. 27 Reg. 1107/2009) is in voorbereiding op EU niveau, maar nog niet vastgesteld.

Beschermstoffen en synergisten

Een programma voor safeners en synergist dient uiterlijk 15 December 2014 door de Commissie opgesteld te zijn, maar is nog niet beschikbaar.

Toevoegingstoffen gewasbeschermingsmiddelen

Onder toevoegingstoffen (adjuvants) worden verstaan mengsels of preparaten die apart op de markt worden gebracht om voor het gebruik te worden gemengd met een gewasbeschermingsmiddel. Voorbeelden van toevoegingstoffen zijn antischuimmiddelen, uitvloeiers, opnameverbeteraars en hechtingsmiddelen.

Volgens artikel 58 van de verordening gewasbeschermingsmiddelen 1107/2009 dient een toevoegingstof een toelating te hebben alvorens op de markt gebracht te kunnen worden. De regels voor een dergelijke toelating moeten nog in een Europese procedure worden vastgelegd. Tot die tijd kunnen de lidstaten nationale wetgeving toepassen op toelatingen voor toevoegingstoffen tot een Europese procedure is vastgesteld (artikel 81 lid 3 van de verordening gewasbeschermingsmiddelen).

De nationale toelating van toevoegingstoffen is geregeld in de Rgb artikel 11.10b: Het college verleent een toelating voor een toevoegingstof als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel d, van verordening (EG) 1107/2009, indien de aanvrager aantoont dat de toevoegingstof geen formuleringshulpstof bevat, die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 is opgenomen.

Bijlage III van de verordening gewasbeschermingsmiddelen is een lijst van formuleringshulpstoffen [coformulants] die als bedoeld in artikel 27 van de verordening [onaanvaardbare formuleringshulpstoffen] niet worden aanvaard voor opname in gewasbeschermingsmiddelen. Momenteel bevat deze bijlage III [nog] geen formuleringshulpstoffen.

 Voor alle duidelijkheid: formuleringshulpstoffen maken deel uit van een gewasbeschermingsmiddel [naast de werkzame stof en eventuele safeners en/of synergisten], maar kunnen ook deel uitmaken van een toevoegingstof. Als een formuleringshulpstof dus voorkomt in bijlage III van de verordening gewasbeschermingsmiddelen mag deze formuleringshulpstof niet aanwezig zijn in een gewasbeschermingsmiddel en/of in een toevoegingstof.

Een toelating voor een toevoegingstof kan verkregen worden door het invullen van het formulier Aanvraag toevoegingsstof. In afwachting op Europese regelgeving zal alleen getoetst worden of aangegeven is dat de toevoegingstof voor het gebruik moet worden gemengd met een gewasbeschermingsmiddel en of de toevoegingstof geen onaanvaardbare formuleringshulpstoffen uit bijlage III van de verordening gewasbeschermingsmiddelen bevat.

Voor het tarief zie het Ctgb Tarievenbesluit. Bij de toelating krijgen toevoegingstoffen een toelatingsnummer.

Voor vragen kunt u terecht bij mw Henriëtte van den Brand, telefoon 0317 471 835 of via e.mail: henriette.vdbrand@ctgb.nl

Klik op de link voor het aanvraagformulier Toevoegingsstoffen