College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Mineure wijzigingen en intrekkingen

De volgende typen wijzigingen en intrekkingen worden hiermee bedoeld:

  • Wijziging naam, adres en/of woonplaats
  • Overschrijving middelen op ander bedrijf
  • Intrekking toelating
  • Niet wezenlijke wijziging samenstelling
  • Wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof
  • Mineure wijziging WGGA/WG waarbij GAP niet wijzigt en er geen risicobeoordeling nodig is
  • Wijziging verpakking
  • Wijziging etikettering
  • Overige mineure wijzigingen

De huidige werkwijze van het Ctgb wordt voor deze wijzigingen voortgezet onder de nieuwe verordening (artikel 45 van de verordening).

M.b.t. wijziging productieproces

Indien bepaald moet worden of een wijziging in het productieproces of de plaats van productie voldoet, dient dit beoordeeld te worden door de lidstaat die als rapporteur is opgetreden. De lidstaat die de aanvraag beoordeelt, moet hiermee instemmen. Wijzigingen worden opgenomen in de EU-database.

Klik op de link voor het aanvraagformulier Wijzigingen en intrekkingen