College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Vraag en antwoord Comparative Assessment

Specifieke informatie over Comparative Assessment (vergelijkende beoordeling) is te in vinden in de Q&A. Indien nodig, zullen we deze FAQ's actualiseren. De vragen- antwoorden zijn in 3 rubrieken ingedeeld:

Een deel van de vragen is ook gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van 17 mei jongstleden.