College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Kleine toepassingen

Veel gewassen worden op kleine schaal geteeld. In Nederland noemen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hiervoor ‘kleine toepassingen’ als de teelt binnen vastgestelde areaalgrenzen valt. Maar ook een ‘klein gebruik’ op een bijzondere grondsoort of vanwege een zeldzame plaag in een op grote schaal geteeld gewas, kan een ‘kleine toepassing’ zijn. Elke Europese lidstaat hanteert andere criteria voor kleine toepassingen.

Hoe weet je of je te maken hebt met een kleine toepassing?

Voor kleine toepassingen in Nederland heeft het Ctgb een lijst ontwikkeld met een leeswijzer. Over een ‘klein gebruik’ in een op grote schaal geteeld gewas, kan het Loket Kleine Toepassingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseren.
Voor een overzicht van kleine toepassingen in andere Europese lidstaten zie de Europese Minor Uses Database (EUMUDA) bij Minor Crops / Uses.

Wil je het middel alleen in Nederland gebruiken?

Een uitbreiding met een kleine toepassing kan alleen als het middel al is toegelaten. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Als je deze toepassing uitsluitend wilt gebruiken in Nederland dan maak je gebruik van een nationale uitbreidingsprocedure (NLKUG).
  2. Het is ook mogelijk toepassing in uitsluitend Nederland aan te vragen via een zonale aanvraag. Dit heeft het voordeel dat andere lidstaten meekijken met de beoordeling, dit duurt weliswaar langer maar vergemakkelijkt een eventuele latere toelating in andere lidstaten. Zie ook hieronder.

Wil je het middel nu of in de toekomst in meer landen kunnen gebruiken?

Dan geldt de procedure van een zogenoemde zonale aanvraag. Dan doet één Europese lidstaat de beoordeling voor meerdere landen. De andere lidstaten kijken mee en kunnen de beoordeling overnemen.