College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Lijst Kleine Toepassingen

In de Europese Verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 1107/2009 gaat artikel 51 over uitbreidingen van toelatingen voor kleine toepassingen. Artikel 51 van de Verordening 1107/2009 bepaald o.a. dat lidstaten maatregelen kunnen nemen om de toelating van middelen voor kleine toepassingen te faciliteren en dat zij een lijst van kleine toepassingen opstellen en geregeld bijwerken (art.51 lid 8).

In lid 2a wordt de voorwaarde gesteld dat de voorgenomen toepassing klein van aard is. De definitie van een kleine toepassing is in de Verordening opgenomen (zie kader hieronder).

Definitie van kleine toepassingen in het Nederlands en in het Engels, zoals in de EU Verordening 1107/2009 is opgenomen:
Nederlands: “kleine toepassing“
Het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel in een bepaalde lidstaat op planten of plantaardige producten die:
a) In die lidstaat niet op ruime schaal worden geteeld, of
b) op ruime schaal worden geteeld om te voldoen aan een uitzonderlijke behoefte op het gebied van gewasbescherming.

Engels: "minor use"
"Use of a plant protection product in a particular Member State on plants or plant products which are:
a) not widely grown in that Member State, or
b) widely grown to meet an exceptional plant protection need;"

Sinds augustus 2015 werkt het Ctgb met de lijst kleine toepassingen en de bijbehorende leeswijzer.