College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Werkwijze herregistratie met uitbreiding kleine toepassingen

In de loop van de tijd kunnen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen uitgebreid worden met zogenoemde kleine toepassingen.

Voor de herregistratie van alle toepassingen van deze middelen is de toelatinghouder verantwoordelijk. Dus in geval van een aanvraag voor herregistratie zal ook de uitbreidingen met kleine toepassingen deel uit moeten maken van de aanvraag. Is dat niet het geval, dan zal het Ctgb deze niet altijd mee kunnen nemen op moment van herregistratie omdat de beoordeling niet voldoet. Hierdoor komen deze uitbreidingen te vervallen.

Om dit te voorkomen controleert het Ctgb in het voortraject van een herregistratie van een toelating of deze reeds is uitgebreid met kleine toepassingen. Is dat het geval dan attendeert het Ctgb de toelatinghouder hierop. De aanvrager kan dan bij de herregistratie-aanvraag het Ctgb vragen ook de uitbreiding met kleine toepassingen te beoordelen. Hiervoor gelden wel enkele criteria.