College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Bronnen en besluitvorming Toetsingskader

Wat

Door

Consultatie

Publicatie

Vaststelling

Ingangsdatum

Guidance procedureel - stof

Pesticide Steering Network (PSN)

Lidstaten

Op EC website

SCoPAFF - Instemming (take note) door lidstaten

Per aangegeven datum publicatie

Guidance  procedureel - middel

Post Approval Issues (PAI)

Lidstaten

Op EC website

SCoPAFF - Instemming (take note) door lidstaten

Per aangegeven datum publicatie

Guidance  inhoudelijk

European Food Safety Authority (EFSA)

Lidstaten

Op EC website

SCoPAFF - Instemming (take note) door lidstaten

Per aangegeven datum publicatie

Guidance inhoudelijk -werkzaamheid

European and Mediterranean

Plant Protection Organization (EPPO)

deelnemende landen en stakeholders

Op EPPO website

EPPO

Per geval bepalen

Nationaal beleid

Departement

Onderwerp afhankelijk

Staatscourant

Departement

Per geval bepalen

Nationaal uitvoerings-regels

Ctgb

Onderwerp afhankelijk

Staatscourant/website Ctgb

Ctgb

Per geval bepalen

(Inter) zonale werkafspraken

PAI, Inter/Central Zone Steering Committee (IZSC en CZSC)

Nee

CIRCABC

PAI, IZSC en CZSC

Per aangegeven datum publicatie