College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Green Deal

Met de zogenoemde Green Deals stimuleert de overheid de ontwikkeling van economie en samenleving om het concurrentievermogen te verstrekten en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen

Er is ook een toenemende maatschappelijk aandacht voor de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en residuen daarvan op levensmiddelen. Zo leven er zorgen over schadelijke effecten van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden, het milieu en de biodiversiteit. Met het bevorderen van het gebruik van ‘groene gewasbeschermingsmiddelen’ (zie definitie) moet deze maatschappelijke zorgen verminderen. In 2014 sloot het ministerie van Economische Zaken een Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen met LTO, Natuur& Milieu, Bionext, Artemis en Nefyto, NVWA en Ctgb.

Doelstelling

Om de verduurzaming van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw te versnellen werkt het Ctgb aan een specifieke behandelingsprocedure van groene gewasbeschermingsmiddelen. Aan de hand van 10 middelen en 2 werkzame stoffen wordt ervaring opgedaan met de procedure. Daarbij worden de lacunes in de huidige beoordelingsmethodieken geïnventariseerd.

Samen met EZ en de overige partijen verkent het Ctgb de mogelijkheid van een goed uitvoerbaar en beknopt beoordelingskader voor groene gewasbeschermingsmiddelen.

Met uiteindelijk als doel de Europese Commissie te adviseren over een vereenvoudiging van de beoordelingprocessen voor stoffen en middelen met een laag risico.

Definitie

‘Groene’ gewasbeschermingsmiddelen zijn laag-risico middelen. Het project Green Deal rekent tot de ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen middelen van natuurlijke oorsprong met een laag risico voor mens, dier, milieu en niet-doelwit organismen; zoals:
  • planten, dieren, micro-organismen
  • bepaalde mineralen,
  • nagemaakte middelen die identiek zijn aan de natuurlijke stof.

Meer informatie

02-12-2014: Kamerbrief EZ over vergroening gewasbeschermingsmiddelen