College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ctgb stelt beleidsregelbesluit vast voor bekendmaken van het Registration Report (RR)

In navolging van het besluit om bij zonale toelatingen het RR te publiceren op de Ctgb website, heeft het College een beleidsregelbesluit vastgesteld, waarin de motivatie en de werkwijze voor publicatie wordt omschreven. Vanaf de Collegevergadering van september 2015 zal het RR behorende bij toelatingsbesluiten worden gepubliceerd.  

Met het beleidsregelbesluit wenst het College inzicht  te geven omtrent de procedure voor het verwijderen van vertrouwelijke informatie voorafgaand aan bekendmaking van het RR. Via bijgaande link kunt u het beleidsregelbesluit ‘Bekendmaken delen A en B van het Registration Report’ bij de officiële bekendmakingen in de Staatscourant inzien.

Welke delen van het RR worden gepubliceerd?

Deel A en deel B van het RR worden op de volgende wijzen gepubliceerd bij besluiten omtrent de toelating van een gewasbeschermingsmiddel:

  • Wanneer Nederland als ZRMS optreedt, publiceert het Ctgb deel A en deel B van het RR, inclusief de nationale addenda.
  • Wanneer Nederland als cMS of als wederzijdse erkennende lidstaat optreedt, publiceert het Ctgb deel A en de nationale addenda behorend bij deel B van het RR. Het core gedeelte van deel B wordt niet gepubliceerd.
  • Wanneer Nederland een aanvraag nationaal behandelt, bijvoorbeeld onder het overgangsrecht of bij kleine toepassingen, en het RR als format voor de onderbouwing wordt gebruikt, publiceert het Ctgb deel A en deel B van het RR, inclusief de nationale addenda.

Deel C van het RR betreft de vertrouwelijke informatie en zal vanzelfsprekend niet gepubliceerd worden.

Verwijderen van confidentiële informatie uit het RR – rol van de aanvrager

Aanvragers zullen voorafgaande aan de publicatie van het RR op de Ctgb website door het Ctgb worden verzocht om de namen en adressen van auteurs van vertebratenstudies uit de laatste versie van het RR te verwijderen. Het Ctgb zal daartoe alvast deze namen en adressen grijs arceren in het RR. Over het algemeen zal deze informatie alleen in deel B voorkomen, bij de aspecten humane toxicologie en ecotoxicologie. Aanvragers hebben 2 weken de tijd om het RR op te schonen van deze confidentiële informatie.  
Tevens krijgt u als aanvrager voorafgaand aan het publiceren van het RR nog de gelegenheid om binnen 2 weken aanvullende verzoeken tot vertrouwelijke behandeling in te dienen, waarbij deze vergezeld dienen te zijn van een verifieerbare verantwoording.