College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuwe dRR templates vanaf 1 januari 2016

In maart 2015 zijn nieuwe dRR templates aangenomen in de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF). Deze templates moeten vanaf 1 januari 2016 voor alle nieuwe middelaanvragen gebruikt gaan worden. De templates zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie.
Deze templates zijn in lijn met de nieuwe datavereisten (Verordening  EU 284/2013) die vanaf 1 januari 2016 gaan gelden voor middelaanvragen.

De grootste verandering in de templates zijn als volgt:

  • Er is een nieuw deel (B.0) waarin algemene informatie toegevoegd worden.
  • De cover sheets zijn aangepast
  • De nummering is in lijn gebracht met de nummering van de DAR (SANCO/12592/2012).
  • De templates zijn in lijn gebracht met de nieuwe data vereisten (Verordening EU 284/2013)
  • Een samenvatting moet toegevoegd worden aan het begin van elke dRR deel en de studie evaluaties moeten per deel in de Appendix toegevoegd worden.
  • Een overzicht van de data gaps moet in de samenvatting aan het begin van elke dRR toegevoegd worden.
  • De presentatie van de GAP is aangepast.

Naast de core dRR templates zijn ook de Nederlandse Nationale addenda aangepast:

Voor de aspecten humane toxicologie (sectie B.6) en residuen (sectie B.7) hoeven vanaf 1 januari 2016 geen Nederlandse Nationale addenda meer ingediend te worden.