College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Gewasbescherming: werkzaamheid op appels geldt ook op peren

Gewasbeschermingsmiddelen zijn onder voorwaarden breder toe te laten dan alleen op het gewas waar ze voor zijn getest. Volgens een richtlijn van de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) mag je gegevens over de werkzaamheid van middelen extrapoleren. Wat wil zeggen dat je een middel ook toe mag laten voor gebruik op een ander gewas. De EPPO-richtlijn en -tabellen zijn grotendeels gebaseerd op de praktijk in Nederland en Groot-Brittannië.

Lees hier verder.

Guidance document Werkzaamheid

Voor werkzaamheid is er een uitgebreid (nieuw) guidance document beschikbaar voor het opstellen van DRR Part 7 Core. Dit guidance document is afgeleid van het guidance document voor DRR part B7, wat momenteel op Europees niveau gemaakt wordt en is afgestemd tussen de lidstaten. Een meer geharmoniseerd DRR leidt tot meer duidelijkheid, vergemakkelijkt de beoordeling en verkort hierdoor de doorloop tijd.
Voor het opstellen van het nationale addendum voor werkzaamheid is er een guidance document (SANCO 10055/2013)  beschikbaar, waarin wordt omschreven wat er wat er in het CORE dossier vermeld moet worden en wat in het nationale addendum. Om meer duidelijkheid te geven over wat nu precies verwacht wordt van aanvragers voor het nationale addendum van werkzaamheid (efficacy) heeft het Ctgb aanvullende guidance beschikbaar. Bij aanvragen die na  3 april 2015 ingediend worden, is het leveren van het nationale addendum verplicht.
Er is een beschrijving van de relatie tussen de verschillende documenten (trial reports, Biological Assessement Dossier (BAD), DRR section 7), die ingediend moeten worden voor werkzaamheid; zie hier.
Voor microbiologische middelen is er voor efficacy een DRR format beschikbaar. De hoofdstukindeling wijkt op een aantal punten af.