College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Bestrijdingsmiddelenbulletin

Dit is een overzicht van uiterste verkoopdata voor verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, waarvan de etikettering niet meer voldoet aan de inmiddels gewijzigde toelating. Onderaan het overzicht worden tevens alle vervallen toelatingen voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundige doeleinden, alsmede voor de diersector met of zonder aflever- en opgebruiktermijn.
Het bestrijdingsmiddelenbulletin, wordt eenmaal per half jaar gepubliceerd.

Hieronder kunt u de meest recente bestrijdingsmiddelenbulletins downloaden.

April 2017

Oktober 2016
April 2016

Oktober 2015
April 2015

Oktober 2014
April 2014

Oktober 2013
April 2013

Bestrijdingsmiddelenbulletin - maandelijkse update

Elke maand worden de nieuwe besluiten aan deze pagina toegevoegd. Deze actuele lijst sluit aan op het bestrijdingsmiddelenbulletin, dat eenmaal per half jaar wordt gepubliceerd.

Besluiten 01-10-16 t/m 28-02-17


Middelen met een uiterste datum van verkoop en opgebruik van nog niet aangepaste verpakkingen vanwege beperking/wijziging van het toepassingsgebied

Overzicht van uiterste verkoopdata/ uiterste opgebruikdata

Overzicht van uiterste verkoopdata voor verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, waarvan de etikettering niet meer voldoet aan de inmiddels gewijzigde toelating. Dit overzicht is speciaal bestemd voor diegene, die voor de verkoop bestemde gewasbeschermingsmiddelen in voorraad of voorhanden hebben.
Aflevertermijn*

Opgebruiktermijn**


Code aanduiding

Datum besluit
22-12-2016  22-05-2017 glyfosaat

Roundup, 6483 N
Glyfall, 11676 N
CATAMARAN, 13450 N
Etna, 13424 N
Klaverblad-glyfosaat, 12661 N
Glyper 360 SL, 12216 N
Clinic, 11962 N

De samenstelling is gewijzigd en het niet-professioneel gebruik komt te vervallen. Verder komen in het WG professioneel gebruikte toepassingen ‘aanstrijken van bieten en mais’ te vervallen.   
 

W.17
W.5
W.2
W.2
W.3
W.4
W.7


02-12-2016
22-12-2016 22-05-2017
 
glyfosaat

Rosate, 13466 N
Landmaster, 14586 N

In het WG komen een aantal toepassingen ten aanzien van de stobbenbehandeling te vervallen en er is een doseringsrange opgenomen.   


W.2
W.1
02-12-2016
14-01-2017
 
14-01-2017
 
tritosulfuron

Biathlon, 13142 N

De toepassing in suikermaïs komt te vervallen   
 

W.3
18-11-2016 
17-01-2017 
 
17-01-2017 
 
deltamethrin

Decis Spray, 14874 N
Luxan Delete Spray, 15075 N

In verband met de aanpassing van de MRL wordt het WG als volgt gewijzigd:
Sla: Maximaal 2 toepassingen, PHI 14 dagen
Andijvie: Verwijderen van etiket
Spinazie: Verwijderen van etiket
Boerenkool: Verwijderen van etiket

Verder wordt het WG verduidelijkt en bij de toepassingsvoorwaarden komt het gebruik “in huis” te vervallen.   
 

W.1
W.1  
 

25-11-2016
25-11-2016
17-01-2017  17-01-2017  deltamethrin

Decis Concentraat, 14943 N
Luxan Delete, 15076 N

In verband met de aanpassing van de MRL wordt het WG als volgt gewijzigd:
Sla: Maximaal 2 toepassingen, PHI 14 dagen
Andijvie: Verwijderen van etiket
Spinazie: Verwijderen van etiket
Boerenkool: Verwijderen van etiket

Verder wordt het WG verduidelijkt en komt de toepassing in aardbei(binnen) en tomaat te vervallen.   
 

W.1
W.1  
 

25-11-2016
25-11-2016
17-01-2017     

17-01-2017 
deltamethrin

Decis EC, 7774 N
Imex-Deltamehtin E.C. 25, 10135 N
WOPRO DELTAMETHRIN, 13794 N

In verband met de aanpassing van de MRL wordt het WGGA als volgt gewijzigd:
Tomaten: Beperking dosering
Bloemkool: Uitsluiten van bedekte teelt
Sla: Maximaal 2 toepassingen, PHI 14 dagen
Andijvie: Verwijderen van etiket
Spinazie: Verwijderen van etiket

Verder wordt het WGGA verduidelijkt en komt ook de toepassing in de bedekte teelt van rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, broccoli, spruitkool en koolrabi te vervallen.   
 

W.14
W.3
W.2
 

18-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
19-01-2017  19-01-2017  fluazifop-P-butyl

Fusilade Max, 12519 N

In verband met aanpassing van de MRL wordt het WG als volgt gewijzigd:
Bessen: PHI moet worden aangepast van 45 dagen naar 90 dagen
Wortelen: dosering is aangepast
Bonen zonder peul: toepassing moet van het etiket worden verwijderd.   
 

W.4  
18-11-2016
01-03-2017
01-06-2017 etridiazool

AAterra ME, 8766 N

Bij de herregisratie wordt het WG van de toelating aangepast/beperkt:
•    Het bestaande gebruik in meloen, bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen vervalt omdat het niet is aangevraagd.
•    Vruchtgroenten van de Cucurbitaceae met eetbare schil, omdat deze niet gedekt worden door de huidige MRLs voor deze gewassen.
•    Er wordt een nieuwe zin voor resistentiemanagement voorgeschreven.
•    Het format wordt gewijzigd van een WGGA naar een WG.
Verder wordt een nieuwe formulering goedgekeurd.   
 

W.6   
 02-12-2016
01-04-2017 
01-12-2017 cycloxydim

Focus Plus, 10866 N

Bij de herregistratie is het WG van de toelating beperkt:
•    Een PHI van 56 dagen voor bieten (was vrij)
•    Beperking van de toepassing in bonen en erwten tot vóór de bloei
•    Beperking van de toepassing in druiven tot vóór de vruchtzetting
•    Klein aantal toepassingen vervalt en is niet beoordeeld
•    Een nieuwe waarschuwingszin voor resistentiemanagement wordt op
      het etiket geplaatst en de etikettering is gewijzigd   


W.8  
07-10-2016
01-05-2017 01-01-2018 
azadirachtin

NeemAzal-T/S, 12455 N

Bij de herregistratie wordt het etiket gewijzigd/ingeperkt en omgezet van een WGGA naar een WG2.1
•    Nieuwe voorschriften voor het gebruik van (strengere) driftreducerende maatregelen ter bescherming van het aquatische milieu en niet-doelwitarthropoden in alle onbedekte teelten;
•    Verbod op het gebruik van het middel in grondwaterbeschermingsgebieden in deel onbedekte teelten;
•    Nieuwe restrictiezin ter bescherming van bijen.
•    Nieuwe restrictie op het vervoederen van behandeld gewas.
En de etikettering wordt gewijzigd.   


W.3   
11-11-2016
01-05-2017 01-09-2017 chloorthalonil en prochloraz

Allure vloeibaar, 11585 N

Bij de herregistratie is het WG beperkt en de etikettering is gewijzigd   
 

W.3   
 04-11-2016
01-05-2017 01-05-2018   Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

XenTari WG, 12437 N
De wijziging betreft de omzetting van het WG in versie 2.1   


W.3
  
 28-10-2016
01-06-2017 01-06-2017 fluazinam

Ohayo, 10710 N
SHIRLAN, 12205 N

De toepassingsvoorwaarden m.b.t. zuivering van afvalwater zijn gewijzigd en het WGGA is omgezet naar een WG   


W.11
W.7    30-12-2016
30-12-2016
01-06-2017 01-08-2017 metamitron

BETTIX SC, 11503 N

Bij de herregistratie wordt het toepassingsgebied beperkt, er worden nieuwe restricties opgenomen en de etikettering wordt aangepast   
 

W.3   
 30-12-2016
01-06-2017 01-09-2017 kresoxim-methyl

Stroby WG, 11818 N

Bij de herregistratie wordt een toepassing toegevoegd en er worden nieuwe restrictiezinnen op het WG geplaatst:
•    Geen gebruik in grondwatergebieden in de periode 1 september – 1 maart.
•    Driftbeperkende maatregelen
•    Resistentiemanagement
Verder wordt de etikettering aangepast   
 

W.3   
 02-12-2016
01-07-2017 01-07-2018 mesotrion

Callisto, 12204 N

Het WG wordt beperkt in verband met waargenomen fytotoxiciteit in een gedeelte van de geclaimde groep kleine teelten, Verder is er een updat van het WG naar versie 2.1.   
In het WG is de term olifantsgras gewijzigd in Miscanthus en voor vezelgewassen is bij ‘Maximaalaantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden’: 1,5 l/ha per teeltcyclus gewijzigd in 1 l/ha per teeltcyclus.
 

W.4   
 13-01-2017
01-08-2017 01-01-2018 zwavel

Thiovit Jet, 5395 N

Microsulfo, 12397 N
Sulfus, 13099 N
Luxan Spuitzwavel, 4960 N

Bij de herregistratie wordt het WG voor zowel professionele toepassing als niet professionele toepassing aangepast. Een aantal bestaande gebruiken zijn niet toelaatbaar of de toepassingsperiode wordt significant beperkt, en nieuwe restrictiezinnen worden opgenomen. Verder wordt de classificatie aangepast.   


W.6 (P)
W.3 (N-P)
W.3 (N-P)
W.1 (N-P)
W.2 (N-P)
 

03-02-2017

10-02-2017
10-02-2017
10-02-2017
01-08-2017 01-08-2018 mepiquatchloride, prohexadione-calcium

Medax Top, 13401 N

Bij de herregistratie worden op het WG waarschuwings- en restrictiezinnen opgenomen en de classificatie is aangepast. Bovendien betreft het een omzetting van het etiket van WGGA naar WG format   


W.1


03-02-2017

*Uiterste datum voor verkopen van nog niet aangepaste verpakkingen
** Uiterste datum voor opgebruiken van nog niet aangepaste verpakkingen

Overzicht van vervallen toelatingen voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundige doeleinden, alsmede voor de diersector met of zonder aflever- en opgebruiktermijn.

Middelnaam

Toelatingnummer


Werkzame stof(fen)

Expiratiedatum

Afleverdatum

Opgebruiktermijn

 
Ally 13881 N metsulfuron-methyl   
31-12-2016   
31-12-2016    31-12-2016
Akosate
12967 N glyfosaat   
11-11-2016       
22-12-2016 22-05-2017
Amega 13189 N glyfosaat           
11-11-2016 22-12-2016 22-05-2017
Artus 12692 N
carfentrazone-ethyl, metsulfuron-methyl 3 31-01-2017       
30-06-2017 30-06-2017
Budget Profluo EC 13650 N fluoxastrobin/
prothioconazool   
04-11-2016      
04-11-2016
04-11-2016
Budget Trevus 14783 N
clopyralid, florasulam, fluroxypyr-methyl           
31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016
Busa
13954 N chloorthalonil   
31-01-2017   
31-01-2017   
31-01-2017
Calypso Spray
12813 N
thiacloprid   
31-01-2017      
01-07-2017 01-07-2018
Calypso Vloeibaar 12818 N thiacloprid   
31-01-2017          31-01-2017 31-01-2017
Calypso Vloeibaar
12835 N thiacloprid   
31-01-2017       
01-07-2017 01-07-2018
Clear-up concentraat 
13291 N glyfosaat   
11-11-2016       
22-12-2016 22-05-2017
Cliness 13286 N glyfosaat   
11-11-2016        
22-12-2016
22-05-2017
Clinic Ace 14446 N glyfosaat   
11-11-2016      
22-12-2016
22-05-2017
Damine 500
11195 N 2,4-D     
31-12-2016   
01-07-2017
01-09-2017
Delta 25 14490 N deltamethrin   
31-01-2017      
31-01-2017 31-01-2017
Delta M 13971 N deltamethrin   
31-01-2017       
31-01-2017 31-01-2017
DQ 200 14449 N
diquatdibromide   
31-01-2017       
31-01-2017 31-01-2017
DuPont COLLAGE 14401 N   nicosulfuron, thifenzulfuron-methyl    28-10-2016 28-10-2016 28-10-2016
Eco-Slak
14925 N 
ijzer(III)fosfaat   
31-12-2016       
01-07-2017 01-01-2018
Emblem 12695 N bromoxynil  28-10-2016 28-10-2016 28-10-2016
Floranid Duo
14463 N ijzer(II)sulfaat   
31-12-2016       
31-12-2016 31-12-2016
Florever  12643 N natriumzilver-thiosulfaat     01-01-2017 01-01-2017 01-07-2017
Fussa 13970 N diflufenican, metsulfuron-methyl   
01-03-2017  
01-09-2017   01-07-2018
Glifonex 11040 N
glyfosaat   
11-11-2016      
22-12-2016
22-05-2017
Glo Grow Onkruid Verwijderaar
14041 N
 glyfosaat   
31-01-2017      
 31-01-2017 31-01-2017
Glycar 11055 N glyfosaat   
11-11-2016    
22-12-2016   22-05-2017
Glyfos 
11227 N glyfosaat   
11-11-2016      
22-12-2016 22-05-2017
Glyphogan
11230 N glyfosaat   
11-11-2016   
22-12-2016   22-05-2017
Glyfosaat Vloeibaar GDC 10793 N glyfosaat   
11-11-2016       
22-12-2016 22-05-2017
HG onkruidweg concentraat
13298 N glyfosaat   
11-11-2016    
22-12-2016   22-05-2017
Imex-glyfosaat 2  8597 N
glyfosaat   
11-11-2016      
22-12-2016 22-05-2017
Kelvin OD 14039 N nicosulfuron   
11-11-2016      
11-11-2016
11-11-2016
Kibosh 13957 N
glufosinaat-ammonium  
31-01-2017       
31-01-2017 31-01-2017
Klaverblad Ultra Glyfosaat
14699 N glyfosaat   
11-11-2016       
22-12-2016 22-05-2017
Knoxdoon 
13958 N diquatdibromide        
31-01-2017
31-01-2017 31-01-2017
LC 100 14486 N lambda cyhalothrin   
31-01-2017       
31-01-2017 31-01-2017
Legacy 500 SC 13553 N diflufenican    01-12-2016    01-05-2017    01-06-2017
Lirotect Super 375 SC 10098 N imazalil, thiabendazool   
30-06-2017   
01-01-2018   
01-01-2018
Luxan MCPA 500 Vlb. 12407 N
MCPA   
28-10-2016
28-10-2016 28-10-2016
Manzeb
13968 N mancozeb   
31-01-2017     
31-01-2017 
31-01-2017
Mesurol 500 SC 11720 N methiocarb   
01-01-2017       
01-07-2017 01-01-2018
MON 79632 13435 N
glyfosaat   
11-11-2016     
22-12-2016 22-05-2017
Onkruiddoder Concentraat DRE 11628 N glyfosaat   
11-11-2016   
22-12-2016 22-05-2017
PANIC 12639 N glyfosaat   
11-11-2016  
22-12-2016 22-05-2017
Pokon onkruid totaal stop concentraat 
13346 N glyfosaat   
11-11-2016   
22-12-2016 22-05-2017
Primo Maxx 
12706 N trinexapac-ethyl   
31-12-2016       
31-12-2016 31-12-2016
Quit onkruidstop 13345 N glyfosaat   
11-11-2016   
22-12-2016 22-05-2017
Roundup Econ 400 11553 N glyfosaat   
11-11-2016   
22-12-2016 22-05-2017
Roundup Energy 
12546 N 
glyfosaat   
11-11-2016  
22-12-2016 22-05-2017 
Seal Z

13960 N lambda cyhalothrin  
31-01-2017      
31-01-2017
31-01-2017
Shyfo 14643 N glyfosaat 
11-11-2016
22-12-2016 22-05-2017
Smart Bayt 13107 N ijzer(III)fosfaat           
31-12-2016 01-07-2017 01-07-2018
Sphinx 
11041 N
glyfosaat  
11-11-2016  
22-12-2016 22-05-2017
Super Clean-up 360
13406 N glyfosaat   
11-11-2016
22-12-2016 22-05-2017
TAPIR 14650 N
clopyralid, florasulam, fluroxypyr-meptyl  
20-01-2017     
31-07-2017 31-07-2018
Trample 400 SC 13961 N 
pendimethalin   
31-01-2017       
31-01-2017 31-01-2017
Traxos 50 13423 N clodinafop-propargyl pinoxaden   
01-06-2016      
01-12-2016
31-05-2017
Wopro Bifenazate 14180 N bifenazaat   
23-12-2016       
23-12-2016 23-12-2016
Wopro Hexythiazox 250 SC 14957 N hexythiazox   
23-12-2016      
23-12-2016
23-12-2016
Wopro Pymetrozine 50 WG 14537 N pymetrozine   
23-12-2016      
23-12-2016
23-12-2016