College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ctgb neemt plaats in expertpanel Europese Commissie

Elk half jaar vindt een consultatieronde plaats tussen leden van de Europese Commissie en diverse maatschappelijke actoren. Naar aanleiding van een recente consultatieronde organiseert de Advisory Group on the Food Chain and Animal and Plant Health op 24 april 2015 een zogenaamd 'dialogue event'. Deze bijeenkomst heeft tot doel om in bredere zin door te praten over een aantal actuele zaken op het gebied van de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens de dag zullen experts van EFSA, de lidstaten en de Commissie deelnemen aan diverse paneldiscussies. Het Ctgb is door het Directoraat Generaal Gezondheid en Consumentenbescherming uitgenodigd zitting te nemen in twee van de panels. Op dit verzoek gaat het Ctgb graag in: Marloes Busschers, humaan toxicoloog, neemt plaats in de panels waarin gesproken wordt over het gebruik van historische controle data bij de risicobeoordeling van actieve stoffen, en de beoordeling van toxicologische eigenschappen en kinetische data en het residue gedag van formulerings hulpstoffen.

De Advisory Group on the Food Chain and Animal and Plant Health van het Directoraat

Generaal Gezondheid en Consumentenbescherming voedt de Europese Commissie met opinies op het gebied van voedselveiligheid, voeding in relatie tot regelgeving en dieren- en plantengezondheid. Ze doet dat door regelmatig te discussieren met meer dan 40 organisaties die consumenten, boeren en industrie vertegenwoordigen.