College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Succesvolle 4e Ctgb relatiedag

Een recordaantal van ruim 200 gasten nam deel aan de vierde Ctgb relatiedag.
Luuk van Duijn ging in zijn openingstoespraak in op de rol en taken van het Ctgb en de vernieuwde wijze waarop het Ctgb in de markt wil opereren. Specifiek werd hierbij de verduurzaming van middelen en het gelijke speelveld aangehaald.

Johan de Leeuw opende het middagprogramma met een korte speech waarin hij in ging op de belangstelling voor bestrijdingsmiddelen die er momenteel is bij zowel publiek als media.De middag werd afgesloten met een speech van de staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Sharon Dijksma. In haar toespraak deed zij een oproep om gezamenlijk de verdere verduurzaming van het middelenpakket na te streven en om te werken aan een gelijk speelveld binnen onze branche.Vervolgens volgde een korte wandeling naar ons nieuwe kantoor waar staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, het nieuwe kantoor opende.

In het programma hieronder staan hyperlinks naar de presentaties van de betreffende sprekers. Zie ook het verslag met daarin ook een korte weergave van de debatsessies.

Noteert u alvast de donderdag 9 juni 2016, in uw agenda?

Ochtendprogramma

9.00

Ontvangst

9.30

Welkomstwoord en inleiding Gelijk speelveld: dr. ir. Luuk van Duijn, directeur Ctgb

 

Gewasbeschermingsmiddelen

Biociden

10.20 Verlengingsprocedure voor werkzame stoffen en middelen 

ir. Jeroen Meeussen, Desk Officer Europese Commissie DG Sante

Unie toelatingen Biocidenverordening

dr. Cindy van der Meer, projectleider Ctgb

11.05

Pauze

11.30

Green Deal Groene gewasbeschermingsmiddelen

ir. Jacobijn van Etten, projectleider Ctgb

Biocidal Product Family, industry view and pratical implications (Engelstalige presentatie)

dr. Ludger Grunwald, director Regulatory Affairs Europe, Middle east & Africa, Ecolab

12.15 - 13.30

Lunch


Middagprogramma

13.00

Ontvangst deelnemers middagprogramma

13.30

Opening en welkomstwoord: ir. Johan de Leeuw, voorzitter Ctgb

13.50

Duurzaam middelengebruik: een gezamenlijke opgave

dr. ir. Ernst van den Ende, algemeen directeur Plant Science Group WUR

14.20

Mini break tijdens verplaatsing naar break out zaal

14.45

Debatsessie A

Debatsessie B

Debatsessie C


Integrated Pest Management als onderdeel van toelatingsbeleid: een toekomstgerichte ontwikkeling voor bestrijdingsmiddelen

Sprekers (klik op de naam voor de presentatie):
Joan Schouten, Manager Special Business Rentokil Pest Control, tevens  voorzitter Technische Commissie Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
Helma Verberkt, LTO Glaskracht

Voorzitter: prof. dr. Herman Eijsackers, collegelid Ctgb


Chemische middelen, biologische en niet- chemische maatregelen: een nieuwe balans!

Sprekers:
Jolanda Wijsmüller, ICM & Chain Manager, Bayer CropScience
Wim van ECH, Deputy Director NVWA

Voorzitter: Annemarie van Wezel, collegelid Ctgb


Op weg naar gezonde groei duurzame oogst: interactie tussen consument en producent

Sprekers:
Ronald Hiel, Schuttelaar & partners
Rob Wessels, Bakker Barendrecht
 
Voorzitter: Martin Wolfs, plaatsvervangende collegelid Ctgb

16.00

Mini break en verplaatsing naar plenaire zaal

16.10

Centrale afsluiting debatsessies onder begeleiding van ir. Johan de Leeuw

16.30

Key note speaker mw. Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken

16.50

Centrale afsluiting: ir. Johan de Leeuw, voorzitter Ctgb

17.15

Opening van het pand: mw. Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken

17.30 -
19.00

Receptie en afsluitende borrel