College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Deadline voor 'artikel 95' is verstreken en nu?

Vanaf 1 september 2015 mag een biocide alleen binnen de EU en dus ook op Nederlandse markt worden verhandeld als de producent of leverancier van de in het biocide aanwezige relevante stof of de producent of de leverancier van het biocide voor het toepasselijke producttype staat vermeld op de artikel 95 lijst van de Biocidenverordening.

Werkwijze Ctgb vanaf 1 september 2015

Het Ctgb toetst nu direct bij het behandelen van aanvragen (zowel voor een nieuwe toelating als voor wijzigingen) toetsten of wordt voldaan aan artikel 95. Voldoet de aanvraag niet dan wordt de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Er wordt dan dus geen toelating respectievelijk wijziging van een toelating verleend.