College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ctgb laat twee nieuwe toelatingen voor biociden toe

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de volgende besluiten genomen:

Toelatingen biociden

 • Deb InstantFOAM Complete op basis van de werkzame stof ethanol
  Het middel wordt toegelaten als middel ter bestrijding van
  a.    bacteriën (exclusief bacterie sporen), mycobacteriën en gisten, voor hygiënische handdesinfectie,
  b.    bacteriën (exclusief bacterie sporen), mycobacteriën, gisten, schimmels en virussen voor chirurgische handdesinfectie.
  Het betreft een middel voor professioneel en niet-professioneel gebruik.
 • Hamra Red op basis van de werkzame stof chloorhexidine digluconaat
  Het middel wordt toegepast als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op de spenen van melkvee na het melken. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

Vervallen biociden

 • Goliath Aasstations, 12119 N
  De toelating is per 30 september 2015 vervallen.
 • Ongediertedood, 7891 N
  De toelating is per 30 september 2015 vervallen.
 • Wespenpoeder, 9505 N
  De toelating is per 30 september 2015 vervallen.
 • Wespenpoeder N, 12151 N
  De toelating is per 30 september 2015 vervallen.

Ingetrokken biociden

 • Bayer Muizenkorrels, 12754 N
  De toelating is per 2 oktober 2015 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder.
 • MS Somitrol Plus, 12935 N
  De toelating is per 2 oktober 2015 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder.
 • Dipal Conc. Extra, 13598 N
  De toelating is per 1 september 2015 ingetrokken. Er is een aflevertermijn tot 1 maart 2016 en een opgebruiktermijn tot 1 september 2016 vastgesteld.
 • Cypress RTU, 13689 N
  De toelating is per 1 juni 2015 ingetrokken. Er is een aflevertermijn tot 1 december 2015 en een opgebruiktermijn tot 1 juni 2016 vastgesteld.
 • Cypress, 13688 N
  De toelating is per 1 juni 2015 ingetrokken. Er is een aflevertermijn tot 1 december 2015 en een opgebruiktermijn tot 1 juni 2016 vastgesteld.
 • Subliem Concentraat Plus, 13633 N
  De toelating is per 1 september 2015 ingetrokken. Er is een aflevertermijn tot 1 maart 2016 en een opgebruiktermijn tot 1 september 2016 vastgesteld.

In werking treden besluiten
De besluiten van het Ctgb treden in werking op de dag dat zij bekend zijn gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl (de digitale opvolger van de Staatscourant). De middelen gemeld in dit persbericht, mogen dan ook pas vanaf publicatie in de Staatscourant worden gebruikt. In het algemeen geschiedt dit een tot twee weken na de collegevergadering.