College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ctgb laat vijf nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toe

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de volgende besluiten genomen:

Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen

 • DuPont Fontelis op basis van de werkzame stof penthiopyrad
  Het middel is na het afronden van de zienswijzeprocedure toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van appel en peer en als kleine toepassing in vruchtbomen en –struiken (onbedekte opkweek). Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
 • DuPont TREORIS op basis van de werkzame stoffen chloorthalonil en penthiopyrad
  Het middel is na het afronden van de zienswijzeprocedure toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst, winter- en zomerrogge, triticale, haver en spelt. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
 • DuPont VERTISAN op basis van de werkzame stof penthiopyrad
  Het middel is na het afronden van de zienswijzeprocedure toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
 • Decis Concentraat op basis van de werkzame stof deltamethrin  
  Het middel wordt toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van aardappelen, suikermais, aardbei (buiten), aardbei (binnen), sla en andijvie (buiten), spinazie (buiten), stamslaboon (inclusief sperzieboon), tuinboon, erwt met peul, courgette en komkommer (buiten), tomaat (buiten), tomaat, paprika, komkommer, courgette en aubergine (binnen), spruitkool en sluitkool, bloemkool, broccoli, Chinese kool, boerenkool, prei, aromatische kruidgewassen (buiten), sierbeplanting en kamerplanten. Het betreft een middel voor niet-professioneel gebruik. De toelating is tot stand gekomen via de procedure van de wederzijdse erkenning.
 • Dutch Trig op basis van de werkzame stof Verticillium albo-atrum stam WCS850
  Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een staminjectie in de iep. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

Herregistratie gewasbeschermingsmiddel

 • Orvego op basis van de werkzame stoffen ametoctradin en dimethomorf
  Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van aardappelen en als kleine toepassing in de bedekte teelt van sla en veldsla en in de onbedekte teelt van prei. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
 • Symphonie op basis van de werkzame stof flutolanil
  Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een pootgoed-behandeling in de teelt van aardappels. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
 • Monarch op basis van de werkzame stof flutolanil  
  Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een pootgoedbehandeling in de teelt van aardappels, door middel van een grondbehandeling voorafgaand aan of tijdens het poten van bloembollen van tulp en iris (onbedekte bloembollenteelt) en door middel van een spuitbehandeling in de onbedekte teelt van zomerbloemen (kleine toepassing).
  Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
 • PROSARO op basis van de werkzame stoffen priothioconazool en tebuconazool
  Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van winter- en zomertarwe, triticale, haver, graszodenteelt, graszaadteelt, koolzaad en peulvruchten. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

Wijziging gewasbeschermingsmiddelen

 • Basagran op basis van de werkzame stof bentazon
  De wijziging betreft de toevoeging van een LDS in de teelt van aardappelen, uien en sjalotten.
  Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

Vervallen gewasbeschermingsmiddelen

 • Central Park Gazonmeststof met onkruidverdelger, 13871 N
  De toelating is per 2 oktober 2015 vervallen. Er is een opgebruiktermijn tot 1 juni 2016 vastgesteld.
 • COMPO Floranid Onkruid-Herbicide, 8370 N
  De toelating is per 2 oktober 2015 vervallen. Er is een opgebruiktermijn tot 1 juni 2016 vastgesteld.
 • Gazonfloranid met onkruidverdelger, 7631 N
  De toelating is per 2 oktober 2015 vervallen. Er is een opgebruiktermijn tot 1 juni 2016 vastgesteld.

In werking treden besluiten
De besluiten van het Ctgb treden in werking op de dag dat zij bekend zijn gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl (de digitale opvolger van de Staatscourant). De middelen gemeld in dit persbericht, mogen dan ook pas vanaf publicatie in de Staatscourant worden gebruikt. In het algemeen geschiedt dit een tot twee weken na de collegevergadering.