College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuwe wegwijzer voor Ctgb-procedures staat online

Om de procedures voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen toegankelijker te maken, heeft het Ctgb een digitaal handboek gepubliceerd voor aanvragers die in Nederland een aanvraag willen indienen. Dit zogenoemde ‘registration manual’ geeft inzicht in vragen zoals: “Hoe dien ik een aanvraag in? Wat zijn voor deze aanvraag de dossiervereisten? Wat zijn de geldende regels voor renewal? Welke eisen gelden er voor een vergunning voor parallelhandel?” De registration manual met informatie over aanvraagprocedures is een aanvulling op de evaluation manual met informatie over de inhoudelijke risicobeoordeling van de aanvraag. Beide handleidingen zijn Engelstalig.

Nieuw zijn de presentatie en structuur. In de registration manual probeert het Ctgb de informatie helder gestructureerd te ontsluiten. De tool ‘how to apply’ leidt aanvragers via een aantal vragen naar informatie over voor hun relevante aanvraagtypen. Per aanvraagtype zijn de karakteristieken omschreven en is uitgelegd hoe het proces verloopt, en wat een aanvrager moet doen om een aanvraag in te dienen. De manual biedt links naar de achtergronddocumentatie, zoals wetsartikelen, guidances en werkafspraken.

De registration manual is nog niet compleet. De gedeeltes over het zonale proces, voor aanvragen waarbij Nederland rapporteur of concerned memberstate is, zijn beschikbaar in de nieuwe vorm. Een deel van de manual verwijst nog naar de bestaande informatie in de oude structuur. De manual wordt stapsgewijs aangevuld en zal begin 2017 geheel in nieuwe vorm op de website staan.

Het Ctgb publiceert de eerste versie nu om u te laten kennismaken met de structuur en werkwijze van de registration manual. We krijgen graag uw commentaar, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen, zodat er begin 2017 een goed gestructureerd en gebruikersvriendelijk handboek voor het aanvraagproces op onze website staat. Mail uw opmerkingen naar: post@ctgb.nl