College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Overzicht collegebesluiten voor biociden d.d. 23 november 2016

Toelatingen biociden

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
15226 N

OxyDes Maxi Wipes waterstofperoxide 
Ecolab B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten

  • op harde oppervlakken in de voedings- en levensmiddelenindustrie,
  • op harde oppervlakken in de industrie,  laboratoria en in de institutionele sector echter met uitzondering van ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg.
15199 N

OxyDes Rapid waterstofperoxide Ecolab B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten

  • op harde oppervlakken in de voedings- en levensmiddelenindustrie,
  • op harde oppervlakken in de industrie, laboratoria en in de institutionele sector echter met uitzondering van ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg.
15233 N
MS Megades Oxy waterstofperoxide en perazijnzuur
Schippers Europe B.V.
Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en virussen op niet-poreuze oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en de daarbij bijbehorende ruimtes met uitzondering van transportvoertuigen voor dieren.
15227 N
Incimaxx T alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride, didecyldimethylammoniumchloride, en glutaaraldehyde Ecolab B.V. Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren.
NL-0010637-0000
Naturabell Mirazyl Box
(wederzijdse erkenning)
spinosad COMPO Benelux N.V. Dit middel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van mieren.


Uitbreiding biociden

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
12677 N Huwa-San TR-50 waterstofperoxide Roam Technology N.V. Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen), gisten en schimmels op inwendige oppervlakken van waterinstallaties in de veterinaire sector.

Ingetrokken biociden op verzoek van de toelatinghouder

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op

Aflever
-termijn

Opgebruik-
termijn

13064 N AMOS Fly Finish Spray  cyfluthrin Bayer CropScience SA-N.V. 01-11-2016 01-11-2016 01-11-2016
NL-00 13027-00001 EWS DEGESCH-PLATE  magnesiumfosfide PPD EWS BV           
11-11-2016 11-11-2016 11-05-2017
11029 N Incosept IC 22 XA didecyldimethyl-ammoniumchloride/formaldehyde/
glutaaraldehyde
Inter Continental B.V.

28-10-2016 
28-10-2016 
28-10-2016 
13385 N MicroTreat 2730E 2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide Ecolab B.V.
11-11-2016 11-11-2016 11-11-2016
13390 N
MicroTreat 2500E 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on 2-methyl-2H-isothiazool-3-on Ecolab B.V.
11-11-2016 11-11-2016 11-11-2016
13872 N PREVEXOR DIF CEREAL difenacoum  Lodi S.A.S. 

11-11-2016 11-11-2016 11-11-2017
13869 N
PREVEXOR DIF PASTE difenacoum    Lodi S.A.S.
11-11-2016 
11-11-2016 
11-11-2017 
14132 N PREVEXOR MAD BLOCK bromadiolon          Lodi S.A.S. 

11-11-2016 11-11-2016 11-11-2017
12815 N PASTOSEPT K-C
2-methyl-2H-isothiazol-3-on 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on            Sopura S.A.
11-11-2016 11-11-2016 11-11-2016
14128 N PREVEXOR MAD PASTE bromadiolon   LODI S.A.S.

11-11-2016 11-11-2016 11-11-2017