College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 25 januari 2017

Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
15262 N 
NEMguard DE
(Betreft een wederzijdse erkenning die valt onder het project GREEN DEAL)
knoflookextract Certis Europe B.V.
Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit aaltjesbestrijdings-middel toegelaten in de teelt van wortelen (onbedekte teelt).
15281 N Sacron WG cymoxanil 
UPL Europe Ltd.   Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen.
15261 N
CUADRO NT trinexapac-ethyl Cheminova A/S 
Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst, haver, Engels raaigras, Italiaans raaigras, roodzwenkgras en rietzwenkgras (gras t.b.v. graszaadproductie).
15282 N
Omnera 
metsulfuron methyl, thifensulfuron methyl en fluroxypyr-meptyl
Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na-opkomst toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe en zomergerst.
15285 N 
Sinstar (wederzijdse erkenning) azoxystrobine 
Sinon Corporation
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in wintertarwe, wintergerst, zomertarwe, zomergerst, koolzaad (oliehoudende zaden en groenbemesters).
15265 N Faxer   prochloraz BELCHIM Crop Protection nv/sa   Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomerrogge en haver.
15288 N
PROMALIN 6-benzyladenine en gibberelline (GA4 and GA7)
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een gewasbehandeling in appel en peer.
15268 N Prochlorus prochloraz
Societe Financiere de Pontarlier
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomerrogge en haver.
15280 N
Tomahawk 200 EC
fluroxypyr-mepthyl
ADAMA Registrations B.V.
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in wintergraan m.u.v. kanariezaad, zomergraan m.u.v. teff, mais, graszaadteelt van raaigrassen en gewoon beemdgras, weiland waarin geen vee aanwezig is, maaigrasland en randen van weilanden en akkerranden.
15210 N
VENDETTA azoxystrobine en fluazinam
Cheminova A/S Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen.
Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
14673 N 
Latitude XL silthiofam Monsanto Europe N.V    De uitbreiding voor professioneel gebruik betreft een toepassing in triticale en spelt.
Herregistratie gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
13401 N Medax Top
mepiquatchloride en prohexadione -calcium 
BASF Nederland B.V.
Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, triticale, wintergerst en winterrogge.
5395 N Thiovit Jet
zwavel Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel wordt toegelaten voor:

  • professioneel gebruik in onbedekte teelten van winter- en zomertarwe, appel, peer, pruim, kers en bloemisterijgewassen en in de bedekte teelten van perzik, aardbei en vaste planten.
  • ·niet-professioneel gebruik in de onbedekte teelten van appel, peer inclusief Japanse peer en Shandong, pruim, kers en sierplanting en in de bedekte teelten van perzik, nectarine en aardbei.

Bij de herregistratie worden een aantal bestaande gebruiken niet toegelaten en voor de meeste toegelaten gebruiken in onbedekte teelten zijn nieuwe restricties voor driftbeperking en beperking van de toepassingsperiode van toepassing.Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op

Aflever
-termijn

Opgebruik-
termijn

13881 N
ALLY
metsulfuron-methyl DuPont de Nemours (Nederland) B.V.    31-12-2016       
31-12-2016 31-12-2016
12692 N
ARTUS carfentrazone-ethyl, metsulfuron-methyl
DuPont de Nemours (Nederland) B.V.   
31-01-2017      
30-06-2017 30-06-2017
14783 N Budget Trevus 
clopyralid, florasulam, fluroxypyr-methyl
Iticon N.V.   
31-12-2016   
31-12-2016    31-12-2016
12813 N Calypso Spray thiacloprid
Bayer CropSciense SA-N.V.   
31-01-2017   
01-07-2017    01-07-2018
12835 N Calypso Vloeibaar thiacloprid Bayer CropSciense SA-N.V.   
31-01-2017       
01-07-2017 01-07-2018
12818 N Calypso Vloeibaar
thiacloprid Bayer CropSciense SA-N.V.   
31-01-2017     
31-01-2017 
31-01-2017
11195 N DAMINE 500 2,4-D 
Arysta LifeScience Benelux Sprl  
31-12-2016       
01-07-2017 01-09-2017
14925 N
Eco-Slak ijzer(III)fosfaat BioServices International bvba   
31-12-2016     
01-07-2017
01-01-2018
14463 N Floranid Duo ijzer(II)sulfaat 
COMPO Benelux NV   
31-12-2016     
31-12-2016
31-12-2016
11720 N
Mesurol 500 SC
methiocarb
Bayer CropScience SA-N.V.   
01-01-2017   
01-07-2017 
01-01-2018
13107 N 
Smart Bayt 
ijzer(III)fosfaat
Bayer CropScience SA-N.V.   
31-12-2016   
01-07-2017  
01-07-2018
14650 N TAPIR
clopyralid, florasulam, fluroxypyr-meptyl 
Dow AgroSciences B.V.   
20-01-2017    
31-07-2017 
31-07-2018
13423 N
Traxos 50 
clodinafop-propargyl pinoxaden 
Syngenta Crop Protection B.V.   
01-06-2016   
01-12-2016   31-05-2017
14180 N WOPRO BIFENAZATE bifenazaat 
Simonis B.V.   
23-12-2016     
23-12-2016 
23-12-2016
14957 N  WOPRO HEXYTHIAZOX 250 SC
hexythiazox       
Simonis B.V. 23-12-2016    
23-12-2016 
 23-12-2016
14537 N 
WOPRO PYMETROZINE 50 WG   pymetrozine 
Simonis B.V.   
23-12-2016   
23-12-2016 
23-12-2016