College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 22 maart 2017

Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
15264 N AZ 500
(wederzijdse erkenning)
isoxaben Dow AgroSciences B.V. 
Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van wintergraan (m.u.v. winterrogge en kanariezaad), witlof (pennenteelt), cichorei, voedergrasland, appel, peer, uien, sjalotten, asperge (onbedekte teelt), prei (onbedekte teelt) en grasvegetatie en conform artikel 51 EG 1107/2009 in de teelt van zwenkgras, beemdgras, klaver (voedergewassen), knoflook (onbedekte teelt), asperge (na het planten), rabarber (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), coniferen en kerstbomen.
14988 N
DIFURE PRO
(wederzijdse erkenning)
difenoconazool en propiconazool
Globachem nv
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in bieten.

15329 N Scab 80 WG
(wederzijdse erkenning)
captan Sharda Europe b.v.b.a.
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in pitvruchten.
15333 N Dimix 500 SC
dimethomorph Arysta LifeScience Benelux Sprl
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen, tegen aardappelziekte (Phytophthora infestans).
15330 N KATOUN GOLD nonaanzuur 
BELCHIM Crop Protection nv/sa 
Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van mossen in openbaar groen en particuliere tuinen en ter bestrijding van mossen op permanent onbeteeld terrein (met de uitzondering van gesloten verharding).
15331 N BELOUKHA GARDEN nonaanzuur
BELCHIM Crop Protection nv/sa
Dit middel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van mossen in open verhardingen (grind, schelpen etc.) en halfopen verhardingen (tegels, straatstenen etc.).
Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
14846 N
Buzzin
(kleine toepassing)
Metribuzin
Sharda Europe b.v.b.a.
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van onbedekte teelt van radijs, rammenas, suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam.
Overige wijzigingen gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
9887 N Late-Val Vloeibaar 
1-naftylazijnzuur 
AMVAC Netherlands B.V.
De wijziging betreft het verwijderen van de volgende restrictiezin van het label: “Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden” Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
15095 N Daiko clodinafop-propargyl en prosulfocarb
Syngenta Crop Protection B.V.
De wijziging betreft een uitbreiding van de te bestrijden onkruiden. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
14454 N
Retengo Plust
epoxiconazool en pyraclostrobine BASF Nederland B.V.
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professionele gebruik wordt toegepast in de teelt van winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst, triticale, haver, mais, suikerbiet, voederbiet en rode biet.
De wijziging betreft het omzetten op het label van de huidige veiligheidheidstermijn van 60 dagen voor mais naar een BBCH codering 51.Renewal en herregistratie gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
10903 N Ally SX
metsulfuron-methyl 
Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst, zomerrogge en haver en als kleine toepassing conform artikel 51 EG 1107/2009 in de teelt van lijnzaad. Bij deze verlenging worden een nieuwe restrictie op het gebruik van het middel in grondwaterbeschermingsgebieden, nieuwe driftbeperkende maatregelen ter bescherming van niet-doelwit planten en nieuwe maatregelen ter voorkoming van resistentie opgenomen in het wettelijk gebruiksvoorschrift.
11708 N 
MYCOSTOP
Streptomyces K61
Verdera Oy
Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten tegen Pythium sp. and Fusarium sp. in de bedekte teelten van:
-    vruchtgroenten bij toepassing via druppelirrigatiesystemen, via een aangietbehandeling of via zaadbehandeling (5 g product per kg zaad).
-    snijbloemen en potplanten bij toepassing via druppelirrigatiesystemen, via een aangietbehandeling of via een dipbehandeling van beworteld stek.
-    bladgroenten, peulgroenten, vruchtgroenten, koolgewassen, wortel- en knolgewassen, ui-achtigen, stengelgroenten, aromatische kruidgewassen en aromatische wortelgewassen. bij toepassing via zaadbehandeling (8 g product per kg zaad).
-    bladgroenten, peulgroenten, vruchtgroenten, koolgewassen, wortel- en knolgewassen, stengelgroenten, aromatische kruidgewassen, aromatische wortelgewassen en bloembol- en bloemknolgewassen bij toepassing via een aangietbehandeling.
6147 N Kumulus S 
zwavel
BASF Nederland B.V.
Dit schimmelbestrijdingsmiddel wordt toegelaten in de onbedekte teelten van winter- en zomertarwe, triticale, pitvruchten, kers, pruim, perzik, druif, bessen, kruisbes, schorseneer, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten en in de bedekte teelt van aardbei, en tevens met een kleine toepassing als mijtenbestrijdingsmiddel in de teelt van braam.
Het betreft een middel voor professioneel gebruik. Ter bescherming van niet-doelwit geleedpotigen/insecten worden bij de herregistratie nieuwe driftbeperkende maatregelen voorgeschreven voor de onbedekte teelten.Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op

Aflever
-termijn

Opgebruik-
termijn

11019 N
Afalon Flow linuron ADAMA Registrations B.V.    01-05-2017       
01-05-2017 01-09-2017
12707 N Afalon SC
linuron AAKO B.V.    01-05-2017      
01-05-2017
01-09-2017
12592 N BUDGET LINURON 450 SC linuron Iticon N.V.    01-05-2017     
01-05-2017
01-09-2017
10372 N DATURA
linuron
UPL Europe Ltd.    01-05-2017       
01-05-2017 01-09-2017
13196 N
Ethosat 500 SC ethofumesaat
ADAMA Registrations B.V.    01-11-2017      
01-11-2017
01-11-2017
13970 N
Fussa diflufenican, metsulfuron-methyl Nufarm Deutschland GmbH   
01-03-2017       
01-09-2017 01-07-2018
12431 N Imex linuron flow linuron 
R. van Wesemael B.V.   
01-05-2017  
01-05-2017   
01-09-2017
12557 N LINUREX 50 SC linuron ADAMA Registration B.V.   
01-05-2017     
01-05-2017 01-09-2017
10098 N Lirotect Super 375 SC imazalil, thiabendazool
Syngenta Crop Protection B.V.   
30-06-2017      
01-01-2018 01-01-2018
13185 N Powertwin
ethofumesat, fenmedifam ADAMA Registrations B.V.   
01-11-2017       
01-05-2018 01-07-2018