College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen genomineerd voor Green Deal Award 2017

De jury voor de Green Deal Award 2017 heeft de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen met vier andere op de shortlist voor de Award geplaatst. De jury spreekt van ‘vijf bijzondere initiatieven’. De jury bestaat uit Bart Romeijn (lid Green Deal Board), Vera Dalm (directeur Milieu Centraal) en David Pappie (ministerie van EZ). Vertegenwoordigers van de vijf Green Deals moeten nog ‘pitchen’ om voor de Award in aanmerking te komen. Op 30 mei wordt bekend gemaakt wie van deze vijf de winnaar is van de Green Deal Award 2017.

Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen

Doel van de Green Deal was de verduurzaming van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw te versnellen door de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico voor mens, dier en milieu te vergemakkelijken. Tijdens de Green Deal werd ervaring opgedaan met het beoordelen van groene gewasbeschermingsmiddelen, om te kijken hoe het proces van toelaten versneld of vereenvoudigd kan worden. Uiteindelijk zijn zes middelen toegelaten binnen de periode van de Green Deal. Voor deze zes middelen bleek de toelating sneller en significant goedkoper te verlopen.

Groene gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen van natuurlijke oorsprong zoals van planten, dieren, micro-organismen of bepaalde mineralen, of nagemaakte middelen die identiek zijn aan de natuurlijke stof, en met een laag risico voor mens, dier, milieu en niet-doelwit organismen.

De Green Deal is ondertekend door het ministerie van Economische Zaken, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), de biologische en gangbare landbouw en tuinbouwsector via LTO en Bionext, Nefyto en Artemis namens de chemische en biologische gewasbeschermingsproducenten en Natuur&Milieu.