College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Bekendmakingen collegebesluiten gewasbescherming d.d. 26 juli 2017

Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
15400 N Property 180SC

pyriofenone   

ISK Biosciences Europe N.V.    Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van wintertarwe en zomertarwe.
15438 N 
Metric
(wederzijdse erkenning)
clomazone en metribuzin Belchim Crop Protection N.V./S.A. 
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een voor-opkomst behandeling in de teelt van consumptieaardappel en zetmeelaardappel.​​
Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
nummer

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten / gebruik
W-code
Aflever
termijn vorige W-code

Opgebruik
termijn vorige W-code

14298 N  Goltix Queen metamitron quinmerac
ADAMA Registrations B.V.
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in bieten, lelie, gladiool en pioen.
De uitbreiding betreft de toepassing in bieten (3 L/ha voor opkomst en/of 3 x 1 L/ha na opkomst) en de aanvraag tot wijziging van het minimum interval van 10 naar 7 dagen bij de bestaande toepassing van 2 L/ha. Het gebruik van Goltix Queen in bieten bij een dosering van 1 L/ha is alleen toegestaan als Laag Doserings Systeem (LDS) toepassing.     
W.3 n.v.t.   n.v.t.
12423 N Contans

coniothyrium minitans strain CON/M/91-8 Bayer CropScience S.A.-N.V.
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van aardappelen en wortelen (na-oogst behandeling).    W.1    
n.v.t.
n.v.t.​​​​​​​​​​​​​​
Overige wijzigingen gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

 Toelatinghouder Informatie

Actuele W-code

Aflever
termijn vorige W-code

Opgebruik-
termijn vorige W-code

8629 N Goltix WG  metamitron
ADAMA Registrations B.V. 
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de onbedekte teelten van bieten, rode biet, bloembol- en bloemknolgewassen en lelie, in de bedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen en als kleine toepassing in de onbedekte teelten van Tagetes als groenbemester, aardbei, Oregano voor etherische oliën, zomerbloemen, vaste planten en bloemenzaad.

De goedgekeurde wijziging betreft een verlaging van de dosering in de LDS toepassing in lelie tot maximaal 10*0,5 kg product/ha, waardoor dit gebruik in lelie nu is toegestaan voor alle aangevraagde gewasstadia BBCH 10-79. De restrictie dat het middel in lelie slechts tot BBCH 65 mag worden toegepast komt hiermee dus te vervallen.         
W.9
01-02-2018
01-02-2019
11503 N   Bettix SC  metamitron
UPL Europe Ltd. 
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de volgende toepassingsgebieden
Bieten, Rode biet, Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt), Lelie (onbedekte teelt) en Lelie (bedekte teelt). Tagetes, Aardbei uitgangsmateriaal (onbedekte teelt)
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt), Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) en vaste plantenteelt (onbedekte teelt). Door de wijziging is nu ook een combinatie van een voor opkomst behandeling en een LDS behandeling na opkomst toegestaan in bieten, rode biet en lelie (onbedekte teelt).        
W.4  n.v.t.  n.v.t.
10001 N Delan DF dithianon BASF Nederland B.V. 
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in pitvruchten en kers. De wijziging betreft het aanpassen van de driftreducerende maatregelen op het etiket volgens de nieuwste inzichten, zoals beschreven in de Evaluation Manual.        W.13 
n.v.t.   n.v.t.
8950 N
Challenge
aclonifen Bayer CropScience S.A.-N.V.
De toepassing voor uitplanten van knolselderij is ingetrokken    
W.6      
01-12-2017 01-12-2018
9914 N
Nomolt
teflubenzuron
BASF Nederland BV 
Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de bedekte niet-grondgebonden teelten van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil, vruchtgroenten van Solanaceae, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en in de veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen
(kleine toepassing). De wijziging betreft een verlaging van de eisen ten aanzien van het zuiveringsrendement voor afvalwater tot ten minste 95% (was 98,5%) voor alle toepassingen. Daarbij wordt wel een nieuwe beperking gesteld aan de toepassingsperiode van het middel Nomolt in de teelt van bloemisterijgewassen.       
W.6   01-01-2018
01-01- 2018
12629 N 
 Goltix SC
metamitron
ADAMA Registrations B.V.
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van bieten, rode biet, Tagetes, bloembollen- en bloemknollen (onbedekte teelt) en lelie.

De goedgekeurde wijziging betreft een verlaging van de dosering in de LDS toepassing in lelie tot maximaal 10*0,5 l product/ha, waardoor dit gebruik in lelie nu is toegestaan voor alle aangevraagde gewasstadia BBCH 10-79. De restrictie dat het middel in lelie slechts tot BBCH 65 mag worden toegepast komt hiermee dus te vervallen.   
 W.5     01-02-2018  
01-02-2019
13815 N  Banjo Forte dimethomorf en fluazinam ADAMA Registrations B.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen.          
W.1 04-02-2018
31-12-2018
12518 N
Acrobat DF dimethomorf en mancozeb BASF Nederland B.V.
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van aardappelen, sla, uien en sjalotten.      
W.3   04-02-2018 
31-12-2018
11432 N Paraat
dimethomorf BASF Nederland B.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast:
a.    in de teelt van druiven;
b.    in de teelt van aardbeien, waarbij in de bedekte teelt het middel in de voedingsoplossing toegediend dient te worden;
c.    in de teelt van braam en framboos met dien verstande dat het middel per teeltseizoen niet vaker dan eenmaal mag worden toegepast in de herfst of in het voorjaar, direct na planten of bij opnieuw uitlopen (groeistadia BBCH 11-15)
d.    in de trekteelt van witlof op water met dien verstande dat het middel binnen 24 uur na het opstarten van de trek dient te worden toegepast;
e.    in de bedekte teelt van sla;
f.    in de bedekte en onbedekte veredeling en zaadproductie van spinazie;
g.    in de teelt van veldsla;
h.    in de bedekte opkweek van koolgewassen op substraat;
i.    in de bedekte teelt van kruiden (waaronder rucola);
j.    in de teelt van peterselie;
k.    in de bedekte teelt van potplanten;
l.    in de bedekte teelt van snijbloemen op kunstmatig substraat;
m.    in de bedekte teelt van lisianthus
n.    in de snijbloementeelt van lelie
o.    in de teelt van zonnebloem, delphinium en echinops          
 W.8   
04-02-2018 31-12-2018
13317 N Orvego
ametoctradin en dimethomorf   
BASF Nederland B.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast als in de teelt van aardappelen, sla, veldsla en prei.      
W.6 
04-02-2018  
31-12-2018


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Renewal en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

 Toelatinghouder Informatie

Actuele
W-code

Aflever
termijn vorige W-code

Opgebruik-
termijn vorige W-code

7468 N
Anti Bladluis pyrethrinen
en de synergist piperonylbutoxide
Denka Registrations B.V.
Dit insectenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten tegen bladluis in kamerplanten en kuipplanten in huis of in de kas.
Bij de herregistratie vervalt de toepassing tegen insecten op sierplanten in de tuin. Bovendien wordt een nieuwe formulering van het product geregistreerd en wordt de naam van het product gewijzigd in Anti Bladluis DRE.
W.1
01-02-2018 
01-02-2019

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op =
expiratie datum

Aflever
-termijn

Opgebruik-
termijn

12832 N Lizetan Plantenspray   piperonylbutoxide pyrethrinen 
Bayer CropScience S.A.-N.V.         01-08-2017 
01-02-2018
01-02-2019
11651 N
Conqueror desmedifam ethofumesaat fenmedifam 
UPL Europe Ltd.           01-11-2017
01-11-2017
01-11-2017
13852 N FEMO metamitron ethofumesaat fenmedifam 
UPL Europe Ltd.             01-11-2017 01-11-2017 01-11-2017
13266 N Beta-Team desmedifam ethofumesaat fenmedifam
UPL Europe Ltd.          01-11-2017 01-11-2017   01-11-2017
10572 N
WIZARD EC ethofumesaat fenmedifam
UPL Europe Ltd.         
01-11-2017 01-11-2017
01-11-2017
14562 N  Ethofol 500 SC ethofumesaat UPL Europe Ltd.      
01-11-2017 
01-11-2017  
01-11-2017