College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Download toegelaten en vervallen middelen

Het is mogelijk om alle toegelaten en vervallen middelen als een Excel bestand te downloaden. De bestanden worden dagelijks geactualiseerd.

NB:
Op de lijst met aangemelde biociden (i.h.k.v. het gedifferentieerd handhavingsbeleid (BZT)) staan geen middelen meer en is derhalve hier verwijderd.